Especialitzada
Presencial

Introducció a la creació de videojocs amb Unity

Coneix les bases de Unity, un motor de videojocs multiplataforma en programari gratuït. La seva senzillesa i potencia fan que sigui una de les eines més utilitzades actualment en la industria dels videojocs.

Objectius específics | Temari

Molts creadors fan servir Unity per la seva flexibilitat i les possibilitats a l'hora desenvolupar entorns interactius i videojocs per a diferents dispositius. Disponible com plataforma de desenvolupament per a Microsoft Windows, OS X i Linux, en el mercat hi trobem una versió gratuïta que, amb alguna restricció, ens permet desenvolupar i publicar el nostres videojocs.

TEMARI

Sessió 1

1. Presentació del taller i del desenvolupament del programa docent.
2. Mostra de creacions fetes amb Unity
3. Conceptes de la interfície de Unity i com adaptar-la a les nostres necessitats.
4. Les vistes i altres tecles d'accés ràpid imprescindibles
5. Contextualització i història de Unity. Requisits bàsics de hardware i software per instal·lar el programa.
6. Creació de carpetes per a un bon ús de Unity
7. Manipulacions bàsiques dels objectes: moure, girar, escalar, duplicar
8. Materials i les seves propietats. Assignació de materials als objectes.
9. Sistemes de coordenades global, locals i altres. Transformacions basades en aquests.

Sessió 2

1. Mostra de creacions fetes amb Unity
2. Treballar amb els Standard Assets
3. Ús d'addons i complements de la Asset Store
4. Creació de environment: terrenys
5. Prefabs
6. Il·luminació bàsica en Unity

Sessió 3
1. Creació de textures personalitzades
2. Creació de UI: Unity Interface
3. Creació de animacions bàsiques en Unity
4. Assignació de animacions amb Mecanim
5. Sprites 2D en Unity

Sessió 4
1. Mostra de creacions fetes amb Unity
2. So en Unity
3. LODS groups
4. LODS groups
5. Lightmaps
6. Iniciació a la programació amb Unity
7. Exportació de projectes

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 10/02/20 (09:30-13:30h)

dt. 11/02/20 (09:30-13:30h)

dc. 12/02/20 (09:30-13:30h)

dj. 13/02/20 (09:30-13:30h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Obertura de la inscripció 03/02/2020 a les 08:30h.
Edició 2

Sessió presencial

dt. 10/03/20 (16:00-20:00h)

dc. 11/03/20 (16:00-20:00h)

dj. 12/03/20 (16:00-20:00h)

dv. 13/03/20 (16:00-20:00h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Obertura de la inscripció 03/03/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 10/02/20 (09:30-13:30h)
dt. 11/02/20 (09:30-13:30h)
dc. 12/02/20 (09:30-13:30h)
dj. 13/02/20 (09:30-13:30h)
Durada: 4 sessions

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 03/02/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 4 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Imatge digital i disseny

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

KEVIN

GARCÍA GIMÉNEZ

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a la creació de videojocs amb Unity: Edició 1

Sessió presencial

dl. 10/02/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dt. 11/02/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dc. 12/02/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dj. 13/02/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Introducció a la creació de videojocs amb Unity: Edició 2

Sessió presencial

dt. 10/03/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dc. 11/03/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dj. 12/03/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dv. 13/03/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció