Especialitzada
Presencial

Introducció al modelat i a la impressió 3D amb Blender i Ultimaker Cura

Vine a introduir-te al món de la tecnologia 3D. A través d'aquests dos programes aprendrem les diferents fases del procés de creació d'objectes amb 3D (Blender) i l'aterratge a través del laminat de peces sota diferents circumstàncies (Ultimaker Cura). Inclou una part pràctica per realitzar els nostres primers prototips o productes amb diferents materials.

Objectius específics | Temari

Important! És necessari portar portàtil a les sessions.

-Aprendre els usos on el prototipatge 3D i la fabricació digital pot ser diferenciador en sectors professionals.
-Conèixer les necessitats i requisits a l'hora de produir en impressió 3D.
-Modelar figures en 3D bàsiques des de zero i saber retocar figures descarregades.
-Poder utilitzar qualsevol impressora 3D de FDM basada en Arduino.

TEMARI

INTRODUCCIÓ

- Exemples pràctics d'avantatges competitius gracies al prototipatge ràpid i a la fabricació digital.
- Resum de les tecnologies actuals i perquè la impressió 3D és la més accessible.
- Resum del que es necessita per modelar i imprimir en 3D.


SOFTWARE - (crear un primer objecte barrejant elements creats des de zero i elements descarregats)

- Descarregar i instal·lar Blender i Cura.
- Nocions bàsiques de la interfície de Blender.
- Pràctica en modelar un objecte simple.
- Com i d'on descarregar objectes 3D?
- Pràctica en modificar un objecte descarregat.


SLICER - (preparar l'arxiu per imprimir de l'objecte anterior tenint en compte totes les variables)

- Nocions bàsiques de la interfície de Cura.
- Què tenir en compte a l'hora de preparar un arxiu per imprimir?
- Pràctica en preparar l'arxiu per imprimir.


IMPRESSIÓ 3D - (Posar a imprimir l'arxiu preparat i aprendre el funcionament bàsic de les impressores 3D FDM)

- Nocions bàsiques de les interfícies de les impressores basades en Marlin Firmware.
- Comprovació de tots els elements del hardware .
- Calibrar el llit de la impressora.
- Posar i canviar el material.
- Preparar la superfície d'adherència.
- Posar a imprimir una peça.
- Extreure i netejar una peça impressa.
- Repàs d'opcions i acabats superficials possibles.

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dt. 03/03/20 (16:00-20:00h)

dj. 05/03/20 (16:00-20:00h)

Parc Tecnològic de Barcelona Activa

Carrer Marie Curie, 8 - 14,

BARCELONA

Obertura de la inscripció 25/02/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dt. 03/03/20 (16:00-20:00h)
dj. 05/03/20 (16:00-20:00h)
Durada: 2 sessions

Parc Tecnològic de Barcelona Activa - Carrer Marie Curie, 8 - 14,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 25/02/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Fabricació Digital i 3D

Valoració del curs

Mitjana
7

Formació impartida per

BERNAT

BASTÉ SELVA

Mitjana
8.75

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció al modelat i a la impressió 3D amb Blender i Ultimaker Cura: Edició 1

Sessió presencial

dt. 03/03/20 16:00-20:00h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Carrer Marie Curie, 8 - 14, BARCELONA

dj. 05/03/20 16:00-20:00h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Carrer Marie Curie, 8 - 14, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció