Especialitzada
Presencial

Llibreries avançades amb Big Data (NOVA!)

Aprèn a utilitzar en detall les llibreries més conegudes amb Big Data. Algunes de les que s'ensenyaràn són les següents: Numpy, Pandas, Matplotlib i mlpy.

Objectius específics | Temari

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Funcionament avançat de les llibreries Numpy i Pandas.
- Visualització i representació de dades amb les llibreries Matplotlib i Seaborn.


- Realització de càlculs matemàtics i estadístics amb Numpy i Pandas.


- Creació de algoritmes de machine learning amb mlpy.


TEMARI


INTRODUCCIÓ


- Repàs de Python

- Entorn de desenvolupament Anaconda

- Editor IPython

- Lliberies Numpy, Pandas, Matplotlib i mlpy

- Introducció a les llibreries principals. Tipus i característiques.

- Càlculs matemàtics i estadístics bàsics amb Numpy i Pandas

- Visualització i representació de dades reals amb Matplotlib

- Algoritmes d'aprenentatge màquina amb mlpy aplicats a casos reals

- Aplicació dels coneixements en un projecte real

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dt. 10/03/20 (09:30-13:30h)

dj. 12/03/20 (09:30-13:30h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Obertura de la inscripció 03/03/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dt. 10/03/20 (09:30-13:30h)
dj. 12/03/20 (09:30-13:30h)
Durada: 2 sessions

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 03/03/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

RICARDO

JAUME ALBACAR

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Llibreries avançades amb Big Data (NOVA!): Edició 1

Sessió presencial

dt. 10/03/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dj. 12/03/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció