Especialitzada
Presencial

Introducció a la programació 2: programació orientada a objectes

Coneix els conceptes de classe i objecte i adquireix les bases per aprendre qualsevol llenguatge de programació modern, tant del costat de la tecnologia-client com tecnologia-servidor.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: aquesta activitat és la continuació lògica de l'activitat "Introducció a la programació 1: conceptes comuns a tots els llenguatges". Per aprofitar-la cal tenir coneixements previs de programació en llenguatges imperatius (C, Pascal, Basic...) o haver fet l'activitat anterior.


En aquesta activitat farem una introducció al concepte de programació orientada a objectes en el que es bassen la gran majoría de llenguatges de programació moderns, aportant coneixements transversals que serviran com a base per a la majoria dels llenguatges actuals i futurs. Veurem els conceptes de classe i objecte, la seva necessitat i com fer-los servir de manera senzilla i gràfica.


TEMARI

1. Introducció
2. Repàs de programació imperativa i explicació del pas orientat a objectes
3. Llenguatges de programació orientats a objectes.
4. Classes.
5. Elements que componen la classe
- Variables
- Funcions
- Constructor
6. Objectes o elements d'una classe
7. Creació d'una classe simple.
8. Gestió dels objectes creats (creació, emmagatzematge, eliminació i modificació dels objectes)
9. Creació d'un programa que faci us de classes per obtenir un comportament dessitjat.

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dt. 03/03/20 (09:30-12:30h)

dj. 05/03/20 (09:30-12:30h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Obertura de la inscripció 25/02/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dt. 03/03/20 (09:30-12:30h)
dj. 05/03/20 (09:30-12:30h)
Durada: 2 sessions

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 25/02/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

JAVIER

GRANADO FONT

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a la programació 2: programació orientada a objectes: Edició 1

Sessió presencial

dt. 03/03/20 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dj. 05/03/20 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció