Especialitzada
Presencial

Azure: Introducció a l'Azure App Services (NOVA!)

Introducció al funcionament de Azure App Service des de l'inici. Amb aquest servei podràs crear, construir i desenvolupar aplicacions utilitzant el servei en el núvol de Windows amb diferents eines i frameworks.

Objectius específics | Temari

OBJECTIUS ESPECÍFICS


- Crear un ambient de desenvolupament per Azure Web Apps amb codi d'Azure.

- Utilitzar Application Insights i dades amb Querying Telemetry.

- Implementar continous deployment i automatització de diferents escenaris

- Aprendre a testejar codi de projectes reals i a definir un pla d'acció de resolució de bugs.


TEMARI


INTRODUCCIÓ


Introducció a Azure App Service

- Introducció al cloud Azure

- App Services. Tipus i característiques

- El nostre primer servei web


Applications Insights

- Configurant mètriques

- Proves de disponibilitat

- Inspecció i alertes


Escenaris de desplegament avançat

- Introducció al desplegament continu

- Desplegament continu a partir d'un repositori a GitHub.


Testeig, debugat i logs

- Estudi dels logs per detectar problemes.

- Ús de les eines disponibles per 'debugar' diversos problemes

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 24/02/20 (16:00-20:00h)

dc. 26/02/20 (16:00-20:00h)

dv. 28/02/20 (16:00-20:00h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Places disponibles: 5. Inscriure'm

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 24/02/20 (16:00-20:00h)
dc. 26/02/20 (16:00-20:00h)
dv. 28/02/20 (16:00-20:00h)
Durada: 3 sessions

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Modalitat: Presencial
Durada: 3 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
8.6

Formació impartida per

CARLOS

ALONSO MARTÍNEZ

Mitjana
8.6

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Azure: Introducció a l'Azure App Services (NOVA!): Edició 1

Sessió presencial

dl. 24/02/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dc. 26/02/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dv. 28/02/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció