Especialitzada
Presencial

La contractació de software CRM o ERP: claus per redactar un bon contracte

La contractació d'un sistema de gestió de la relació amb clients (CRM), o de Planificació de Recursos Empresarials (ERP), suposa una inversió econòmica molt important per a moltes empreses i autònoms. Definir què és el que s'està contractant, quines funcionalitats incorpora el programa, quins serveis addicionals poden contractar-se, fins a on arriba la responsabilitat del fabricant/proveïdor, resulta clau per tal d'evitar conflictes.

Objectius específics | Temari

- Aprendre a identificar els riscos legals que pot comportar la contractació dun programa a mida.
- Saber què cal exigir durant la fase pre-contractual.
- Aprendre a diferenciar entre un proveïdor que ofereix garanties legals idònies i el que no ho fa.
- Conèixer quines obligacions i garanties no es poden excloure contractualment respecte a la responsabilitat del proveïdor; criteris aplicats pels tribunals de justícia en aquests casos, etc.

TEMARI:

1. Concepte de software i desenvolupament a mida.
2. Llicència o cessió de titularitat.
3. La fase pre-contractual. Informació a subministrar pel proveïdor. Informació a subministrar pel client.
4. Anàlisis funcional o document d'especificacions.
5. Conseqüències de la falta d'informació. Podríem anular el contracte?
6. Què incloure dins del Contracte. Objecte.  Obligacions de cada Part. Fases de desenvolupament.
7. Preu i formes de pagament. Calendari amb dates d'entrega.  Procediment d'acceptació dels desenvolupaments contractats.
8. Entrega defectuosa o amb retard. Drets de propietat intel·lectual.
9. Serveis de manteniment/suport. Importància dels SOW. Service Level Agreement i penalitzacions. Responsabilitat. Protecció de dades. Resolució anticipada del contracte per qualsevol de les parts.
10 Gestió dels conflictes. 

 Cas pràctic: redacció d'un model de contracte.

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dc. 19/02/20 (15:30-18:30h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Inscripció tancada.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dc. 19/02/20 (15:30-18:30h)
Durada: 1 sessió

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Inscripció tancada.
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Negoci i empresa

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

CARLES

GARCIA BERNED

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

La contractació de software CRM o ERP: claus per redactar un bon contracte: Edició 1

Sessió presencial

dc. 19/02/20 15:30-18:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció