Especialitzada
 

Fes el teu web més atractiu afegint tipografies, icones i imatges vectorials- Aula virtual

Canvia les tipografies de la teva web i afegeix icones mitjançant Font Icons. Fes combinacions de tipografies com els dissenyadors professionals. Utilitza icones mitjançant Font Icons i canvia el seu aspecte a través d'estils CSS senzills, per donar-li al teu web un disseny més professional i atractiu.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Aprendre a combinar tipografies amb criteris clars i senzills.

- Saber modificar Font Icons a través de la fulla d'estils CSS

- Crear els nostres propis Font Icons


TEMARI

- Web Fonts

- Classificació de les tipografies.

- Combinacions tipogràfiques guanyadores

- Com afegir-les al nostre web?

- Modificació d'estils amb CSS

- Adaptació de mides per a diferents dispositius


- Font Icons

- Llibreries gratuïtes.

- Com afegir-les al nostre web?

- Modificació d'estils i mides amb CSS


- Font Icons personalitzades

- Com convertir imatges en Font Icons?

- Fonts Icons versus imatges vectorials

Edicions

Edició 1

dt. 20/04/21 (10:00-12:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 13/04/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>>Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dt. 20/04/21 (10:00-12:00h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 13/04/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Creació web

Valoració del curs

Mitjana
8.88

Formació impartida per

ENRIQUE

PISA SOLANS

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Fes el teu web més atractiu afegint tipografies, icones i imatges vectorials- Aula virtual: Edició 1

dt. 20/04/21 10:00-12:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció