Especialitzada
Presencial

Experiència d'usuari/a (1): Els objectius, la buyer person i els requeriments - Aula virtual

Streaming on expliquem la metodologia UX i treballem amb algunes tècniques de design thinking per tal de definir els objectius, la buyer persona i els requeriments d'un projecte digital. L'objectiu és ensenyar-te a dissenyar conceptualment el teu projecte des del punt de vista de l'experiència d'usuari/a per tal d'ajudar-te a posar-lo en marxa.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Conèixer els fonaments de l'Experiència d'Usuari per tal de tenir-los presents des de l'inici del projecte.

- Aprendre algunes de les tècniques més populars de design thinking que es fan servir en les diferents fases de conceptualització d'un projecte digital.

- Aprendre a conceptualitzar una buyer persona.

- Entendre la metodologia de treball dels professionals de l'Experiència d'Usuari.

- Resoldre problemes i dubtes reals de l'alumnat a través de les explicacions i les pràctiques.


TEMARI

1.-  Introducció a l'experiència d'usuari/a (UX i UI).

2.- Llistar els principals objectius SMART d'un projecte.

3.- Crear la "buyer persona" principal del projecte.

4.- Analitzar diferents exemples al mercat per extreure idees.

5.-  Aproximació als requeriments de l'interactiu.

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dv. 24/07/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Obertura de la inscripció 17/07/2020 a les 08:30h.
Edició 2

Sessió presencial

dv. 24/07/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Obertura de la inscripció 17/07/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dv. 24/07/20 (16:00-18:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 17/07/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Creació web

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

ALEJANDRA

FERRER BROTONS

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Experiència d'usuari/a (1): Els objectius, la buyer person i els requeriments - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dv. 24/07/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Experiència d'usuari/a (1): Els objectius, la buyer person i els requeriments - Aula virtual: Edició 2

Sessió presencial

dv. 24/07/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció