Especialitzada
Presencial

e-Stiu TIC - Com educar la privacitat amb joves: dades, infraestructura i consciència crítica - Aula virtual

El bon ús del mòbil i Internet és una qüestió que preocupa educadors i famílies des fa anys. Una de les peces angulars d'aquest bon ús consisteixen en aprendre a gestionar la privacitat de la pròpia informació que compartim a la xarxa. Seguint nostra metodologia de l'Alfabetització Digital Crítica, proposem una visió de conjunt que ens permet comprendre, juntament amb els joves, en què consisteix aquest model de negoci per promoure un procés de reflexió-acció.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Objectiu general

Conèixer una metodología per educar en privacidad amb joves

Objectius específics

- Comprendre què és la privacitat i quin lloc ocupa en el funcionament actual d'Internet.

- Reflexionar i proposar millors pràctiques en primera persona.

- Conèixer metodologies i experiències per treballar amb joves.

- Adquirir un compromís d'integració pràctica d'aquests aprenentatges.
Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dj. 16/07/20 (17:00-19:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Places disponibles: 112. Inscriure'm

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dj. 16/07/20 (17:00-19:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Educació i TIC

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

INÉS

BEBEA GONZÁLEZ

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

e-Stiu TIC - Com educar la privacitat amb joves: dades, infraestructura i consciència crítica - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dj. 16/07/20 17:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció