Especialitzada
Presencial

e-Stiu TIC - Introducció al treball àgil per a equips directius d'escoles - Aula Virtual

Les metodologies Agile, lligades al desenvolupament de software i producció seriada, aterren al sector educatiu per plantejar noves estratègies de gestió de projectes pedagògics i treball col·laboratiu. A través d'un anàlisi dels principis bàsics d'eines com Lean o Scrum, es parlarà de la seva implementació en entorns de gestió educativa i en rutines de treball presencial i telemàtic, destacant els seus avantatges a nivell formatiu i relacional respecte metodologies obsoletes.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

- Coneixement d'eines específiques de treball àgil, com Lean o Scrum i plataformes de treball telemàtic

- Aprenentatge sobre objectius de treball col·laboratiu i millora contínua

- Aplicació en àmbits de gestió educativa i casos pràctics

- Estratègies d'implementació i seguiment de treball.


Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 13/07/20 (17:00-19:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Places disponibles: 104. Inscriure'm

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


dl. 13/07/20 (17:00-19:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Educació i TIC

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

MARTA

LONGO GARCÍA DEL RÍO

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

e-Stiu TIC - Introducció al treball àgil per a equips directius d'escoles - Aula Virtual: Edició 1

Sessió presencial

dl. 13/07/20 17:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció