Especialitzada
Presencial

e-Stiu TIC - Recursos fàcils per educar a casa: les cronologies interactives - Aula virtual

Actualment, les famílies necessiten recursos per ajudar els seus fills i filles en les seves tasques escolars. Les cronologies interactives permeten que textos històrics o biografies inacabables i que ningú es llegeix, es converteixin en espais interactius, amens i per on es pot navegar.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Descobrir quins usos tenen les cronologies interactives
- Saber com treballar amb Timeline JS
- Aprendre a publicar qualsevol element multimèdia a l'eina
- Saber com publicar les nostres cronologies interactives


TEMARI

1.- Què és una cronologia interactiva
2.- Per a què ens poden servir
3.- Comencem a fer servir Timeline JS
4.- Com pugem elements interactius
5.- Com publiquem la nostra cronologia interactiva.

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dv. 10/07/20 (11:00-13:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Sense places

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dv. 10/07/20 (11:00-13:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Sense places
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Educació i TIC

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

SÍLVIA

LLOMBART MONNER

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

e-Stiu TIC - Recursos fàcils per educar a casa: les cronologies interactives - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dv. 10/07/20 11:00-13:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció