Especialitzada
Presencial

e-Stiu TIC - Eines online per fer activitats de preguntes i respostes: Google Forms i Kahoot - Aula virtual

La situació viscuda els darrers mesos ha fet evident la necessitat de poder enviar qüestionaris de preguntes a l'alumnat, com a eina d'avaluació i consulta a distància. En aquesta activitat descobrirem quins recursos podem trobar al web que responguin a aquesta necessitat; incloent-hi els formularis de Google i Kahoot. Eines intuïtives, gratuïtes i amb un ampli ventall de possibilitats.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Descobrir com a aplicar els formularis en línia a les aules, evitant els seus perills.

- Apreciar tot el potencial dels formularis de Google i Kahoot; aprofondint en tot el què permeten fer tot utilitzant de manera efectiva totes les seves opcions.


TEMARI

1.- Formularis en línia: noves metodologies per a un nou entorn[Text Wrapping Break]

2.- Formularis de Google:

- Presentació de l'eina: usos, funcions i objectius de l'aplicació
- Registre, plataforma i perfil d'usuari
- Opcions de preguntes i respostes
- Opcions de privacitat i distribució
- La recopilació de les dades

3.- Kahoot!

- Presentació de l'eina: usos, funcions i objectius de l'aplicació
- Registre, plataforma i perfil d'usuari
- Opcions de preguntes i respostes
- Opcions de privacitat i distribució
- La recopilació de les dades

4.- Alguns trucs, consells i anàlisis de bones pràctiques.

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dj. 16/07/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Places disponibles: 15. Inscriure'm

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dj. 16/07/20 (16:00-18:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Estiu TIC

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per