Especialitzada
Presencial

e-Stiu TIC - Ajuda als infants a fer un ús creatiu de la tecnologia: apps per començar a programar sense codi - Aula virtual

A partir de la selecció d'apps per aprendre a programar, farem un recorregut detallat per cadascuna explicant el funcionament i les possibilitats que ofereixen per introduir infants i joves en la programació sense codi

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

- Saber què és la programació sense codi i com la podem aplicar a l'aula.

- Entendre els fonaments del pensament computacional.

-  Conèixer diferents eines per treballar aquests conceptes a l'aula.


TEMARI


1. Introducció al pensament computacional

2. Què és la programació sense codi?

3. Per què és important?

4. Presentació de diversos recursos amb exemples pràctics.

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 20/07/20 (11:30-13:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Places disponibles: 96. Inscriure'm

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 20/07/20 (11:30-13:30h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Estiu TIC

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

NOELIA

FORT LLOPIS

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

e-Stiu TIC - Ajuda als infants a fer un ús creatiu de la tecnologia: apps per començar a programar sense codi - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dl. 20/07/20 11:30-13:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció