Especialitzada
Presencial

e-Stiu TIC - Com utilitzar Grups de Facebook per dinamitzar l'acció educativa - Aula virtual

Si teniu presència a Facebook, tant com a escola, com a AMPA o com a perfil individual, posar-hi en marxa un grup obrirà noves possibilitats en la dinamització d'activitats. Els grups de Face-book, que poden ser públics o privats, fàcilment localitzables o bé secrets, són un entorn parti-cular d¿aquesta xarxa social farcit de funcionalitats que poden ser molt útils per a la comunitat educativa.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Entendre què són els grups i les seves funcionalitats bàsiques.

- Aprendre a muntar un grup, a configurar-lo i gestionar-lo.

- Veure quines activitats es poden dur a terme en el marc d'un grup de Facebook.


TEMARI

1.-  Què són els grups de Facebook?

a. Accés i tipologies.
b. Configuració bàsica.
c. Privacitat i gestió de persones usuàries.

2.-  Gestionem el grup.

a. Formats de publicació. Multimèdia, documents...
b. Aules separades.
c. Directes.

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 20/07/20 (17:00-19:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Places disponibles: 86. Inscriure'm

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 20/07/20 (17:00-19:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Estiu TIC

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

JAUME

PLA AUBIA

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

e-Stiu TIC - Com utilitzar Grups de Facebook per dinamitzar l'acció educativa - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dl. 20/07/20 17:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció