Especialitzada
Presencial

e-Stiu TIC - Fes cinema amb la tècnica Stop Motion amb el teu fill/a - Aula virtual

Stop Motion és una tècnica d'animació de personatges o objectes que consisteix en la reproducció ràpida de fotografies creant la sensació de moviment. Utilitzant materials com la plastilina, argila, joguines articulades, etc. es poden fer petits curtmetratges molt creatius i divertits. Posteriorment i a través d'un procés senzill de postproducció es munta la movie amb un editor de vídeo.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

- Saber construir un guió per a la realització d'un curt d'animació.

- Preparació de l'escenari i dels personatges que participaran en la movie.

- Generar tots els frames de la pel·lícula amb la càmera de fotos.

- Conèixer el procés de vídeo, inserció de títols, crèdits i música.


TEMARI

1. Conceptes bàsics ¿ 30 minuts

¿ Què és Stop Motion

¿ L'animació en Stop Motion

¿ Exemples de pel·lícules amb Stop Motion

¿ Tècniques

2. El Storyboard o guió gràfic ¿ 5 minuts

¿ Creació d'un guió

¿ Dibuixant el Storyboard

3. Creació de l'escenari i personatges ¿ 10 minuts

4. Capturant les accions i rols de producció ¿ 30 minuts

¿ El càmera

¿ Ajudants de muntatge

¿ Director del guió

05. Postproducció amb editor de vídeo ¿ 40 minuts

¿ Inserir fotografies

¿ Crear una portada

¿ Crear crèdits

¿ Inserir música

¿ Publicació de la movie

Preguntes ¿ 5 minuts

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dc. 22/07/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Places disponibles: 75. Inscriure'm

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dc. 22/07/20 (16:00-18:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Estiu TIC

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

JOSE

GAYA SANCHEZ

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

e-Stiu TIC - Fes cinema amb la tècnica Stop Motion amb el teu fill/a - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dc. 22/07/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció