Especialitzada
 

Introducció a la programació amb Ruby - Aula virtual

El llenguatge de programació Ruby s'ha convertit en un estàndard dins el món del desenvolupament web. No només és una de les tecnologies més utilitzades i demanades actualment sinó que, a més, la seva evolució i adopció per part de la resta de la comunitat de programadors i empreses és cada cop major.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

El llenguatge de programació Ruby s'ha convertit en un estàndard dins el món del desenvolupament web. No només és una de les tecnologies més utilitzades i demanades actualment, sinó que a més a més, la seva evolució i adopció per part de la resta de la comunitat de programadors i empreses és cada cop major.

A més, Ruby és un llenguatge de programació orientat a objectes fet que el dota d'un marc de treball popular en el desenvolupament de pàgines web a mida. En aquest curs l'alumne aprendrà els conceptes bàsics del llenguatge Ruby: classes, instàncies, variables, objectes... i la seva utitlizació en exemples reals.

Amb aquesta base teòrica, l'alumne podrá seguir aprofundint en els conceptes de desenvolupament de backend i aprendre per exemple a crear una estructura de base de dades i a comprendre els diferents tipus de dades que es poden fer servir.

Finalment, es dotarà als alumnes de coneixements básics en la búsqueda de suport a través de les pàgines web oficials així com guies de bones pràctiques per escriure el codi i eines per poder trobar i resoldre bugs i incidències més fàcilment.

TEMARI

1.- Introducció a Ruby:

- Origen i estructura de fitxers de Ruby
- Principals aplicacions del llenguatge
- Avantatges i limitacions de Ruby

2.- Programació centrada a objectes:

- Definició dels conceptes bàsics: classes, objectes, mòduls, mètodes...
- Instàncies i variables
- Inheritance
- Loops
- Iteracions
- Automatització de processos. Exemples més comuns.

3.- Estructura de dades:

- Tipus de dades
- Definició i utilització d'arrays i hashes
- Definició de conceptes bàsics: caché, quèries...
- Definició de l'estructura de dades
- Bones pràctiques a seguir durant la creació de codi.

4.- Framework:

- Utilització bàsica del framework Sinatra (frontend)
- Creació d'un blog bàsic

5.- Treball pràctic:

- Durant la realització del curs es proposarà als alumnes la realització de diferents activitat pràctiques enfocades en l'aprofundiment de cadascun dels conceptes ensenyats a cada sessió.
- Utilització de les webs oficials més comunes per realitzar consultes de dubtes
- Aprendre a realitzar tests unitaris per detectar bugs i incidències en el codi


Edicions

Edició 1

dl. 21/09/20 (16:00-19:00h)

dc. 23/09/20 (16:00-19:00h)

dl. 28/09/20 (16:00-19:00h)

dc. 30/09/20 (16:00-19:00h)

dl. 05/10/20 (16:00-19:00h)

dc. 07/10/20 (16:00-19:00h)

dt. 13/10/20 (16:00-19:00h)

dj. 15/10/20 (16:00-19:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Sense places.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 21/09/20 (16:00-19:00h)
dc. 23/09/20 (16:00-19:00h)
dl. 28/09/20 (16:00-19:00h)
dc. 30/09/20 (16:00-19:00h)
dl. 05/10/20 (16:00-19:00h)
Durada: 8 sessions

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Sense places.
Modalitat:
Durada: 8 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

FERRAN

MAYLINCH CARRASCO

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a la programació amb Ruby - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dl. 21/09/20 16:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dc. 23/09/20 16:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dl. 28/09/20 16:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dc. 30/09/20 16:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dl. 05/10/20 16:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dc. 07/10/20 16:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dt. 13/10/20 16:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dj. 15/10/20 16:00-19:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció