Especialitzada
Presencial

InDesign: Crea flyers i documents automàtics des d'un full de càlcul - Aula virtual

Dissenya les teves maquetes una única vegada i omple-les de contingut automàticament a partir d'un Full de Càlcul tantes vegades com ho necessites, sense haver de tornar a maquetar el document de nou. Incrementa la teva productivitat i estalvia temps a l'hora de crear els documents gràfics repetitius de la teva empresa o marca.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

- Automatitzar la maquetació de documents repetitius
- Reutilitzar dissenys sense tornar-los a maquetar
- Incrementar la productivitat i estalviar temps

TEMARI

- Disseny dels documents previs
- Preparació dels documents Indesign per a la seva automatització
- Creació de variables
- El punt més important: Organització de les carpetes de treball
- Preparació dels documents en Excel o Libre Office
- Exportació a CSV o XML
- Importació de CSV i connexió amb variables de text i imatge
- Creació de diferents formats de documents:
1. Creació d'un flyer
2. Conversió en document final
3. Exportació a PDF
4. Creació d'un carnet de socis
5. Conversió en document final
6. Exportació a PDF

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 07/09/20 (11:00-13:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 31/08/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 07/09/20 (11:00-13:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 31/08/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Imatge digital i disseny

Valoració del curs

Mitjana
8.52

Formació impartida per

ENRIQUE

PISA SOLANS

Mitjana
8.78

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

InDesign: Crea flyers i documents automàtics des d'un full de càlcul - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dl. 07/09/20 11:00-13:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció