Especialitzada
Presencial

Photoshop per a principiants(1): Iniciació amb l'eina - Aula virtual

Necessites aprendre a treballar amb Photoshop des de zero? Aquesta és una activitat on explicarem les eines bàsiques de Photoshop: (La interfície, preferències, menús principals gestió de perfils, la caixa d'eines i la barra d'opció d'eines, navegació, capes, canals, l'historial, mides d'imatge, resolucions, modes de color, ajustaments de color...) Aprendrem a entendre i controlar les eines bàsiques que permeten: Configurar la Interfície, de Photoshop. Controlar els arxius fotogràfics digitals amb: navegador, colors, historial, capes, canals, histograma... Controlar canvis de mida, formats i resolucions. Realitzar els ajustaments de color més habituals (Nivells, To i saturació, equilibri de color, blanc i negre...) Exportar correctament.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Per aprofitar l'activitat és recomanable tenir coneixements previs sobre fotografia digital i l'ús general de l'ordinador. 

OBJECTIUS

Aprèn a:

- Entendre i configurar correctament la interfície de Photoshop.
- La teoria bàsica de mapes de bits i modes de color.
- Comprendre la funció de les eines fonamentals: Navegació, colors, historial, capes, canals, histograma...
- Els conceptes teòrics-tècnics relacionats amb la captura i l'edició d'imatges digitals, resolucions, canvis de grandària i transformació de capes.
- Entendre les eines bàsiques per controlar canvis de mida, formats, resolucions i els ajustaments de color més habituals (Nivells, To i saturació, equilibri de color, blanc i negre...)
- Fer servir les diferents tècniques per exportar correctament (imprimir i web).

TEMARI

Introducció.

- Què és Photoshop?
1. La Interfície i opcions de visualització,
2. La caixa d'eines i opcions.
3. Perfils de color y preferències de Photoshop.
- Els mapes de bits.
1. Propietats dels mapes de bits. Megapíxels.
2. Mode de color RGB i CMYK.
3. Densitats de color.
- Les eines fonamentals:
1. La navegació.
2. L'historial.
3. Capes.
4. Canals.
- Els canvis de mida i adaptació de formats:
1. Resolució.
2. Mida de la imatge.
3. Canvis de proporció.
- Ajustaments de Color i viratges bàsics.
1. L'eina "Histograma".
2. Nivells.
3. To i saturació.
4. Blanc i Negre.
- Fluxos de treball i tipus d'arxius: TIF, RAW, JPEG, PNG i PSD.
- Tècniques d'exportació. (Art final)
- Dubtes i preguntes.
Aquesta temàtica es treballarà en vàries sessions, programades en dies diferents. Per al correcte aprofitament del contingut de la formació, us recomanem que us inscriviu i participeu en el mateix ordre en què s'han programat (sessió 1 de 2).


Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dt. 08/09/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 01/09/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


dt. 08/09/20 (16:00-18:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 01/09/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Màrqueting i comunicació

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

ALEJANDRO

TORRES MONTIEL

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Photoshop per a principiants(1): Iniciació amb l'eina - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dt. 08/09/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció