Especialitzada
Presencial

Introducció al modelatge 3D amb Rhinoceros 3D - Aula virtual

En aquesta càpsula es farà una introducció al modelatge amb Rhinoceros3D. El participant s'emportarà una visió general de com fer servir el programa que servirà de base per a un ús més avançat d'aquest. S'introduirà el concepte defreeform modelling, així com el ventall de possibilitats que ofereix per enfocar-se a diferents sectors com arquitectura, disseny industrial,joieria, disseny paramètric, etc.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Aprendre els conceptes bàsics de modelatge 3D amb Rhinoceros3D. Entendre el concepte del modelat CAD, freefromi NURBS. Veure les possibilitats que ofereix Rhinoceros3D per ser enfocat cap a disciplines específiques.


TEMARI

1.- Introducció a Rhino
- Què és? Què fa? Per a què es fa servir?
- Tipus d'objectes amb que treballa

2.- Interfície
- Vistes, menús, barres d'eines, panells i quadres de diàleg

3.- Navegació i organització
- Vistes (punts de vista i tipus de representació)
- Òrbita, enquadrament i zoom
- Capes

4.- Transformacions bàsiques
- Moure, copiar, rotar i escalar
- El Gumball

5.- Creació de geometria 2D i 3D
- Ajudes de modelatge (referència objectes i restricció planar)
- Plans de construcció
- Creació de corbes , superfícies i sòlids

6.- Edició de geometria
- Punts de control
- Operacions sobre geometria (unió, tall, extensió, desfasament...)
- Fragmentació de sòlids, unió, subtracció i diferència


Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dc. 09/09/20 (15:00-17:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 02/09/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


dc. 09/09/20 (15:00-17:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 02/09/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Fabricació Digital i 3D

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

JUAN RAMÓN

CÁRCELES ROMÁN

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció al modelatge 3D amb Rhinoceros 3D - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dc. 09/09/20 15:00-17:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció