Especialitzada
Presencial

Introducció a les tecnologies Wearable - eTextile - Aula virtual

La tecnologia Weareable-eTextile (roba intel·ligent) ja està entre nosaltres. En la societat actual es preveu que igual que va passar amb el mòbil, la implantació serà molt ràpida. Aquesta tecnologia apareix en el marc de l'electrònica, el disseny per computador, la internet de les coses, la fabricació additiva, l'enginyeria de materials i la biologia sintètica. L'impacte en la societat i la indústria serà grandiós. És una finestra oberta als consumidors que puguin explotar aquests avenços i especialment per als creatius que les produiran. Aquest curs ens donarà una visió general del tema i ens descobrirà que sigui com sigui la nostra experiència prèvia podem trobar eines accessibles per a desenvolupar les nostres pròpies idees.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Conèixer les diferents tecnologies Wereables, eTextile

- Conèixer les posibles aplicacions

- Trobar un punt d'accés a la producció de prototips


TEMARI

1.- Què és la tecnologia weareable?

2.- Usos i utilitats

3.- Breu història

4.- Orígens

5.- State of the art (Present)

6.- Futur

7.- Paradigmes

8.- Com puc començar a crear weareables?

9.- Materials

10.- Electrònica

11.- Programació

12.- Energia

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dt. 15/09/20 (15:30-17:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 08/09/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dt. 15/09/20 (15:30-17:30h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 08/09/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Fabricació Digital i 3D

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

JORDI

CARRASCO FRÍAS

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a les tecnologies Wearable - eTextile - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dt. 15/09/20 15:30-17:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció