Especialitzada
 

Fes el teu web més atractiu afegint tipografies, icones i imatges vectorials- Aula virtual

Canvia les tipografies de la teva web i afegeix icones mitjançant Font Icons. Fes combinacions de tipografies com els dissenyadors professionals. Utilitza icones mitjançant Font Icons i canvia el seu aspecte a través d'estils CSS senzills, per donar-li al teu web un disseny més professional i atractiu.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Aprendre a combinar tipografies amb criteris clars i senzills.

- Saber modificar Font Icons a través de la fulla d'estils CSS

- Crear els nostres propis Font Icons


TEMARI

- Web Fonts

- Classificació de les tipografies.

- Combinacions tipogràfiques guanyadores

- Com afegir-les al nostre web?

- Modificació d'estils amb CSS

- Adaptació de mides per a diferents dispositius


- Font Icons

- Llibreries gratuïtes.

- Com afegir-les al nostre web?

- Modificació d'estils i mides amb CSS


- Font Icons personalitzades

- Com convertir imatges en Font Icons?

- Fonts Icons versus imatges vectorials

Edicions

Edició 1

dt. 16/02/21 (10:00-12:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 09/02/2021 a les 08:30h.
Edició 2

dt. 30/03/21 (16:00-18:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 23/03/2021 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>>Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dt. 16/02/21 (10:00-12:00h)
Durada: 1 sessió

Aula virtual
Obertura de la inscripció 09/02/2021 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Creació web

Valoració del curs

Mitjana
8.88

Formació impartida per

ENRIQUE

PISA SOLANS

Mitjana
8.71

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Fes el teu web més atractiu afegint tipografies, icones i imatges vectorials- Aula virtual: Edició 1

dt. 16/02/21 10:00-12:00h

Aula virtual

Fes el teu web més atractiu afegint tipografies, icones i imatges vectorials- Aula virtual: Edició 2

dt. 30/03/21 16:00-18:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció