Especialitzada
Presencial

Arduino bàsic (1): Introducció i programació amb blocs - Aula virtual

Arduino és un microcontrolador que ens permet connectar el món físic amb el món digital de manera senzilla i econòmica. És una eina ideal per introduir-se al món de l'electrònica i la programació. Mitjançant l'ús d'un simulador ens podrem iniciar sense haver de fer cap mena d'inversió econòmica i adquirir ràpidament habilitats que ens permetran realitzar els nostres projectes personals així com les nostres iniciatives empresarials. Començarem utilitzant la programació per blocs. Un sistema que facilita el primer contacte amb els nous conceptes de programació

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Saber què és Arduino

- Conèixer el potencial d'Arduino

- Conèixer el simulador d'Arduino

- iniciar-se a un projecte d'Arduino


TEMARI

1.-  Que és Arduino

2.- Potencial d'Arduino

3.- Morfologia d'Arduino

4.-Presentació de l'entorn de simulació

5.-Programació per blocs

6.- Control d'entrades/sortides digitals

7.- Primer actuador LED

8.- primer projecte Arduino: semàfor

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 21/09/20 (16:30-18:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 14/09/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 21/09/20 (16:30-18:30h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 14/09/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Fabricació Digital i 3D

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

JORDI

CARRASCO FRÍAS

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Arduino bàsic (1): Introducció i programació amb blocs - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dl. 21/09/20 16:30-18:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció