Especialitzada
Presencial

Teletreball: Estratègies i recursos per treballar a distància de forma efectiva i reduir l'estrès emocional - Aula virtual

Si estàs interessat en conèixer com abordar amb èxit el teletreball, com organitzar-te per millorar l'eficiència productiva, a més de poder conciliar la teva vida personal i professional, aquesta acció formativa és per tu. Al finalitzar la sessió hauràs après les estratègies per adaptar-te als canvis que comporta la feina en remot, els recursos per treballar a distància i les eines per comunicar i fer un bon seguiment de tasques.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

- Conèixer què és i que implica el teletreball a les empreses i professionals.

- Aprendre les principals estratègies i recursos per treballar en remot.

- Saber com organitzar la feina del dia a dia i planificar el mig termini.

- Conèixer bones pràctiques en teletreball i la gestió d'equips virtuals.


TEMARI

1.- Principals fonaments del teletreball. 


2.- La triada de la transformació digital.

3·- Habilitats necessàries per treballar en remot.

4·- Tècniques per organitzar la feina de forma efectiva.

5·- Gestió d'equips remots.

6·- Recomanacions per conciliar feina, família i relacions socials.

7·- Eines per comunicar, interactuar i treballar des de casa.

8·- Intercanvi d'experiències entre els participants.

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dt. 22/09/20 (15:00-17:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 15/09/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dt. 22/09/20 (15:00-17:00h)
Durada: 1 sessió

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 15/09/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Negoci i empresa

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

ESTHER

ORIVE TUDELA

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Teletreball: Estratègies i recursos per treballar a distància de forma efectiva i reduir l'estrès emocional - Aula virtual: Edició 1

Sessió presencial

dt. 22/09/20 15:00-17:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció