Especialitzada
 

PyQGIS: API Python de QGIS - Aula virtual

En aquest curs coneixeràs i apendràs gran part de les possibiltats que ens ofereix la programació en el lleguatge Python dins de QGIS (PyQGIS). Si coneixem aquest framework, serem capaços d'ampliar i potenciar enormement les possibilitats de QGIS: Disseny de formularis personalitzats, validació de dades, generació d'informes, desenvolupament de complements per implementar noves funcionalitats, automatitzar tasques, etc.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. 


- Framework o entorn PyQGIS

- API de QGIS

- PyQT: Disseny formularis personalitzats i codi associat

- Conèixer les opcions de Bases de Dades espaials: SpatiaLite i PostGIS

- Desenvolupament de plugins


TEMARI

1.- API de QGIS: primers pasos
- Exemples de snippets (petits fragments de codi)
- Exercicis pràctics

2.-PyQGIS avançat:
- Importació i recàrrega de mòduls
- Definició de funcions
- Errors més comuns: detecció i solució
- Definició i ús de classes
- Execució scripts des de la consola

3.-API de QGIS avançat:
- Propietats del mapa
- Gestió de capes
- Gestió registres de les capes
- Comunicació amb l'usuari: notificacions i errors
- Expressions, filtres
- Exemples de snippets
- Exercicis pràctics

4.- PyQt:
- IDE disseny formularis (QtDesigner)
- Personalització de la info amb el formulari dissenyat anteriorment
- Programació mòdul de Python que interaccioni amb el formulari
- Signals&Slots: Captura i gestio d'events dels objectes del formulari
- Exemples
- Exercicis pràctics

5.- Base de Dades vs Shapes:
- Incorpora les Bases de Dades a la teva vida: SpatiaLite i/o PostGIS
- Connexió a Base de Dades des de PyQGIS
- Ús pràctic en els formularis
- Exercicis pràctics

Aquesta temàtica es treballarà en vàries sessions, programades en dies diferents. Per al correcte aprofitament del contingut de la formació, us recomanem que us inscriviu i participeu en el mateix ordre en què s'han programat  (sessió 2 de 3)

Edicions

Edició 1

dl. 26/10/20 (12:00-14:00h)

dt. 27/10/20 (12:00-14:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Places disponibles: 82. Inscriure'm

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 26/10/20 (12:00-14:00h)
dt. 27/10/20 (12:00-14:00h)
Durada: 2 sessions

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
8.67

Formació impartida per

DAVID

ERILL CARRERA

Mitjana
9.04

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

PyQGIS: API Python de QGIS - Aula virtual: Edició 1

dl. 26/10/20 12:00-14:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dt. 27/10/20 12:00-14:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció