Especialitzada
 

Dissenya el pla de Social Media de la teva empresa - Aula virtual

Defineix l'estratègia en xarxes socials, crea un pla tàctic i coneix com gestionar de manera efectiva els recursos digitals.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

REQUISIT: Les persones assistents han de tenir coneixements de la web social i tenir comptes en algunes d'aquestes xarxes socials (Youtube, Gmail, Twitter).


- Aprendrem a investigar i auditar recursos digitals, a identificar metes, objectius i recursos, a establir protocols digitals i crear un pla estratègic de màrqueting digital.

TEMARI

1. Auditoria i Estratègia del pla de màrqueting digital
- Auditoria de recursos digitals
- PESTEL, investigació de la competència digital
- Segmentació de públics i descobriment d'influencers
- Definició de meta
- DAFO i resolució estratègica
- Objectius.

2. Tàctica, calendari, pressupost i quadre de comandament
- Objectius: mètriques i KPI
- Objectius quantificats
- Gestió de continguts: estratègia, protocols, posicionament, redacció
- Pla d'accions per objectius
- Eines de creació de continguts (vídeo, imatge, AV)
- Calendari de recursos i pla d'accions
- Quadre de comandament
- Eines de monitoratge (gratuïtes i de pagament)
- Plataformes gratuïtes i de pagament d'interprofessionals digitals.

Edicions

Edició 1

dl. 09/11/20 (16:00-18:00h)

dt. 10/11/20 (16:00-18:00h)

dc. 11/11/20 (16:00-18:00h)

dj. 12/11/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 02/11/2020 a les 08:30h.
Edició 2

dc. 09/12/20 (09:30-11:30h)

dj. 10/12/20 (09:30-11:30h)

dv. 11/12/20 (09:30-11:30h)

dl. 14/12/20 (09:30-11:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 02/12/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>>Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dl. 09/11/20 (16:00-18:00h)
dt. 10/11/20 (16:00-18:00h)
dc. 11/11/20 (16:00-18:00h)
dj. 12/11/20 (16:00-18:00h)
Durada: 4 sessions

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Obertura de la inscripció 02/11/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 4 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Màrqueting i comunicació

Valoració del curs

Mitjana
8.95

Formació impartida per

ARMANDO

LIUSSI DEPAOLI

Mitjana
9.03

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Dissenya el pla de Social Media de la teva empresa - Aula virtual: Edició 1

dl. 09/11/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dt. 10/11/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dc. 11/11/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

dj. 12/11/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dissenya el pla de Social Media de la teva empresa - Aula virtual: Edició 2

dc. 09/12/20 09:30-11:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

dj. 10/12/20 09:30-11:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

dv. 11/12/20 09:30-11:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

dl. 14/12/20 09:30-11:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció