Docent

CIBERNÀRIUM

CAPACITACIÓ TECNOLÒGICA

Biografia / Presentació

Cibernàrium és el programa de capacitació i divulgació tecnològica de Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona. Ofereix informació per a professionals i empreses, així com activitas d'iniciació a Internet per a tota la ciutadania. Formació Tecnològica. La fòrmula Cibernàrium és un ampli ventall d'activitats de curta durada, molt pràctiques i sobre un tema molt concret, generalment una solució, un concepte o una eina tecnològica que ajudi els participants a desenvolupar les seves competències tecnològiques i, per tant, la seva capacitació professional. Materials divulgatius sobre Internet i tecnologies. Cibernàrium edita materials divulgatius en diferents formats: videocursos, dossiers d'activitat o continguts multimèdia. Jornades i esdeveniments. Cibernàrium acull jornades de divulagció tecnològica, esdeveniments formatius i sectorials adreçats a sectors professionals.

Valoració

Mitjana
8.67