Docent

M. NÚRIA

SALÁN BALLESTEROS

Biografia / Presentació

Núria Salán és llicenciada en Ciències Químiques i doctora en Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Vinculada a la UPC des de l'any 1991 com a investigadora, és des de l'any 1997 professora del Departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de l'ESEIAAT. Com a investigadora, ha participat a més de 20 projectes d'I+D i en 5 projectes d'Innovació Docent. Autora i coautora de 35 documents científico-tècnics i d'una novel·la de ficció, ha rebut al llarg de la seva trajectòria diversos reconeixements, com ara el Primer Premi d'Innovació en Qualitat Docent en diverses convocatòries i la distinció Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya. L'any passat va rebre el premi "Mujer y Tecnología" de la Fundación Orange, que s'atorga a dones que contribueixen activament a la divulgació de la tecnologia i a l'apropament d'aquesta a noies preuniversitàries. Actualment col·labora en el programa de mentories per a noies de la UPC, M2m, i és Sotsdirectora de Promoció Institucional i Estudiantat de l'ESEIAAT.