Docent

JOSÉ MANUEL

GARCÍA BRAVO

Biografia / Presentació

Docent de Certificats de professionalitat: (nivell 2 i 3). Gestió Contable, fiscalitat i auditoria Sistemes microinformàtics i xarxes. Hardware-Software; Programació; Ofimàtica. Sistemes operatius client-servidor i Virtualització. Diseño Web CMS i Diseny Gràfic 2D-3D. Docència de la formació professional per a l'ocupació.