Docent

CARLOS

ALONSO MARTÍNEZ

Biografia / Presentació

Professor amb gran experiència i entusiasta de les noves tecnologies així com de les metodologies d'aprenentatge més noves com el Learn by doing. Durant els últims anys ha realitzat formacions de les següents àmbits: Computació informàtica, Arquitectura de Computadors, Electrònica Analògica, Electrònica Digital, Seguretat Informàtica, Estadística... També té grans coneixements en: Windows Server, Active Directory i Sistemes operatius (Windows, Linux), Azure (infraestructura), Xarxes locals, Serveis de xarxa i serveis d¿accés remot (Open VPN, VPN, etc.) així com Virtualització (VirtualBox, hyperV, Vagrant i Docker), Programació (C#), Control de versions (git) entre altres.

Valoració

Mitjana
8.7