Docent

RUBÉN

ALCALDE SEBASTIÁN

Biografia / Presentació

Sóc enginyer tècnic en informàtica de gestió. El meu perfil professional està orientat a tecnologies web. Tant a nivell frontend com backend i amb diferents nivells d'aproximació. Ja sigui amb codi font pur(PHP,HTML,JS...), com amb l'us de frameworks/libraries(Laravel,React,Jquery...) o inclús CMSs (Wordpress). També estic familiaritzat amb l'stack GIS amb eines opensource com GeoServer i PostGis. Sóc un apassionat del teatre, eina que ha potenciat molt la meva creativitat, i la meva vida en general.