Docent

JOSEP LLUÍS

MONTE GALIANO

Biografia / Presentació

M'apassiona l'enginyeria de programari. En especial les metodologies de gestió de projectes i de cicle de vida del desenvolupament i m¿agrada aplicar-les, practicar-les i fomentar-les. Intento crear entorns on hi hagi un equilibri entre les accions de contracte i de comunicació. Documentació efectiva per sobre de documentació exhaustiva i comunicació directa i acords pràctics per sobre de mails i reunions extensives. El corrent Agile dona resposta a moltes d'aquestes premisses. Però hi ha molts aspectes de les metodologies mal dites antiquades, com PRINCE2 o PMP, que trobo imprescindibles i crec que poden conviure perfectament amb Agile. Normes clares, delegació de responsabilitats, abast i objectius clars, són alguns exemples de bones pràctiques de mètodes tradicionals amb molts anys d'experiència. A banda d¿estudiar i implantar metodologies, òbviament les practico en els projectes que em confien com a gestor de projecte, scrum master, product owner o com sigui útil. En tots aquests projectes, independentment de l¿statu quo de l'organització, intento aplicar una visió expansiva i participativa de la gestió de projectes. PRINCE2 Practicioner certified per APM Group. Professional Scrum Màster per Scrum.org i Product Owner certified per Scrum.org. Consultor informàtic des de fa més de 20 anys en direcció de projectes de construcció de programari, implantació, PMO i implantació d'estratègies de gestió TIC en organitzacions. Màster en Educació i TIC (eLearning) per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Enginyer Superior en Informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Durant uns anys vaig ser col·laborador docent del Màster en Educació i TIC (eLearning), en les especialitats de Disseny Tecnicopedagògic i Treball Final de Màster (TFM) per la UOC.

Valoració

Mitjana
9.46