Docent

KEVIN

AGUSTI ARTES

Biografia / Presentació

Actualment treballant per a una OCT (Organisme de Control Tècnic) com Arquitecte Superior. Avui en dia, realitzo treballs de revisió de projectes, control d'execució i assistència tècnica en obra dels projectes / obres de la Zona d'el Vallès i Barcelona, on estic aprenent molt sobre el procés constructiu en les diferents fases de l'obra, amb diversitat de projectes, solucions constructives diferents i en contacte continu amb les obres (Direcció Facultativa i Direcció d'execució). Fa aproximadament 8 anys que faig servir les eines del BIM. Durant la meva formació com a delineant ja vaig començar amb petits projectes en REVIT i Sketchup, on posteriorment durant els 6 anys de carrera com a arquitecte vaig desenvolupar tots els projectes amb BIM-REVIT amb els coneixements que tenia com DELINEANT, amb formació autodidacta i amb la realització de pràctiques durant gairebé 1 any en despatxos d'Arquitectura. Abans d'acabar amb la meva formació com arquitecte, vaig estar treballant per "Territori 24" lloc en el qual, vaig dedicar el meu temps a implantar les eines i metodologia de treball col·laboratiu en BIM gestionant equips de treball. Una altra de les meves tasques a realitzar va ser, ajudar amb la creació de plànols mitjançant BIM en projectes bàsics i executius, tant en projectes acceptats com la presentació de nous concursos. La meva il·lusió és acabar treballant com BIM Manager-coordinador-Modeler, atès que és el que m'agrada i per això m'estic formant, realitzant un Màster en BIM Manager. Considero que sóc un professional que té un maneig extens en la metodologia BIM "Building Information Modeling" (definicions, processos, programaris ...) i també té un gran coneixement de l'procés constructiu juntament amb una capacitat per coordinar treballs i equips, gestionant el procés edificatori amb la metodologia BIM des dels esbossos fins a la fi de l'obra.