Docent

ALFONS

CORNELLA

Biografia / Presentació

Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona, Master of Science in Information Resources Management per la Syracuse University de Nova York, i Diplomat en Alta Direcció d'Empreses per ESADE, Barcelona. Fundador i president d'Infonomia (www.infonomia.com), empresa de serveis d'innovació, i font d'idees per inquiets i innovadors, des de 2000. Fundador el 2009 de co-society (www.co-society.com), iniciativa per a l'estímul de la intersecció sistemàtica de negocis entre empreses. I el 2017 de Institute of Next, un espai per ajudar a les empreses a pensar en el futur que ve i en com les afectarà. És consultor de grans empreses, i ha dirigit més de 100 projectes sobre creació de cultura i dinamització d'equips d'innovació en tot tipus organitzacions, especialment, en el sector privat. Ha publicat 32 llibres sobre ciència, tecnologia i innovació, com a motors de transformació de les empreses.

Valoració

Mitjana
9.39

Més informació