Docent

ENRIC

FERRER MARTÍNEZ

Biografia / Presentació

Formador en les eines ofimàtiques de Microsoft Office des de 1.995. Expert en Word, Excel, Access i Power Point, així com en programació de macros en el llenguatge VBA. Formador en els Ajuntaments de Barcelona i Sant Boi de Llobregat, Cambra de Comerç i el Parlament de Catalunya, així com en el sector privat en tot tipus d'empreses, com ara Fundació La Caixa, VidaCaixa, Inditex, Louis Vuitton, etc...