Docent

GUILLEM

MONSÓ GARCIA

Biografia / Presentació

Guillem Monsó va fer un màster en Neuroenginyeria i ha treballat a INBRAIN Neuroelectronics, on ha fet el disseny i anàlisis de les interfícies neurals implantables pels nervis perifèrics.