Docent

CONXITA

MARÍN FONT

Biografia / Presentació

Vaig cursar estudis de Ciències Físiques i vaig iniciar la meva carrera professional en el món de la informàtica als anys 80 com a Cap de negocitat de programació a la Delegació de Tributs de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment he desenvolupat una llarga trajectòria de més de 20 anys com a desenvolupadora primer i després com a implantadora i formadora en aplicacions informàtiques de gestió per a PIMES. Fundadora i actualment directiva a D.I.M.S., S.L. Colider del projecte de software lliure Iglobalgest ERP. Sòcia sènior d'ATI i actualment membre de la junta de Catpl.

Valoració

Mitjana
9

Més informació