Docent

FRANCESC

ESTANYOL CASALS

Biografia / Presentació

Enginyer superior en informàtica amb una llarga experiència en desenvolupament de software, principalment Java, web i Android, i bases de dades relacionals. És expert en creació de llocs web amb Joomla i en el disseny de plantilles amb Artisteer. Experiència professional tant en l'àmbit de la consultoria com en projectes d'investigació, havent estat el màxim responsable del disseny i la implementació de diverses aplicacions de gestió de dades de grans projectes Europeus. Analista - programador de dos projectes en Android pel seguiment de pacients amb diferents patalogies.

Valoració

Mitjana
7.8