Docent

MARC

GRAU CARRIÓN

Biografia / Presentació

Enginyer informàtic superior amb una sòlida experiència en programació en .NET, Visual Basic, VBA i Bases de Dades relacionals. Compta també amb uns bons coneixements d'altres llenguatges com Java, C, C++, Python i programació Web. Especialitzat laboralment en el desenvolupament d'aplicacions d'automatització de processos de gestió per laboratoris i en el control i comunicació amb instrumentació industrial.

Valoració

Mitjana
8.5

Més informació