Specialized
 

MariaDb, the OpenSource database derived from MySQL - Virtual Classroom

Coneixerem les diferents aplicacions i avantatges d'aquesta base de dades OpenSource. Un motor de base de dades força desconegut i que és totalment compatible amb els llenguatges de programació actuals. Però el seu principal punt i que va en línia amb l'esperit del Cibernarium, és el fet de que es OpenSource (codi obert) i fàcil d'emprar.

Specific goals | Temary

IMPORTANTE: Esta actividad se divide en varias sesiones. Se impartirán de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuita Microsoft Teams. Las personas inscritas recibirán por correo electrónico un enlace único com la invitación y las instrucciones de acceso antes del inicio de la primera sesión.


- Aprendre les tipologies de dades.

- Treballar amb una base de dades mitjançant objectes.

- Conèixer com interconnectar un script PHP amb MariaDB.

- Aprendre a implementar accions CRUD (Create,Update,Delet) amb MariaDB.


TEMARI

Introducció a les bases de dades:

- Bases de dades
- Bases de dades relacionals
- Normalització de les bases de dades


Iniciació de MariaDB:

- Instal·lar MariaDB en debian GNU/Linux 7
- Accedir a la consola de MariaDB
- Comandaments d'utilitat
- Crear base de dades i afegir usuaris


Instruccions SQL per categories:

- Instruccions DDL
- Instruccions DML
- Instruccions TCL
- Instruccions SCL
- Instruccions Embedded SQL


Tipus de dades:

- Instruccions bàsiques
- Crear taules i tipus de dades


Editions

Edition 1

Mon 07/06/21 (16:30-18:30h)

Wed 09/06/21 (16:30-18:30h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 31/05/2021 to 08:30 h.

General information

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> El idioma en que se imparte cada sesión está informado en la descripción de cada actividad.

>>Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

Mon 07/06/21 (16:30-18:30h)
Wed 09/06/21 (16:30-18:30h)
Duration: 2 sessions

Virtual classroom
Opening of registration 31/05/2021 to 08:30 h.
Modality:
Duration: 2 sessions
Price: This activity is free
Level: Specialized
Theme: Programming

Course ratings

Average
8.15

Lesson taught by

ORIOL

TINOCO MARCO

Average
0

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

MariaDb, the OpenSource database derived from MySQL - Virtual Classroom: Edition 1

Mon 07/06/21 16:30-18:30h

Virtual classroom

Wed 09/06/21 16:30-18:30h

Virtual classroom

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions