Basic
 

Endreça les teves cerques a Internet - Aula Virtual

A l¿hora de buscar continguts específics a Internet ens trobem amb gran quantitat de resultats. Això posa en relleu la necessitat d¿emprar eines que ens ajudin a endreçar tota aquesta informació. És a dir, ajudar-nos d¿eines per seleccionar, de tota la informació trobada, aquella que compleixi els nostres objectius.

Specific goals | Temary

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

A Internet ens trobem amb gran quantitat d¿informació. Això posa en relleu la necessitat d¿emprar eines que ens ajudin a endreçar tota aquesta informació.

Objectiu general

Conèixer quines eines tenim al nostre abast per poder recopilar, desar i organitzar la informació que trobem a Internet

Objectius específics

-Descobrir quines són les diferents eines que podem utilitzar per desar la informació trobada a la xarxa
-Aprendre'n les característiques principals
-Aprendre a desar la informació que ens interessa per poder-hi accedir sempre que ens sigui necessari
-Entendre els conceptes: enllaç, marcadors, RSS, pàgines d'inici, escriptoris virtuals


Temari

-La informació a la xarxa
-La gestió de la informació
-Desar enllaços als navegadors i com es gestionen
-Els Marcadors Socials
-Escriptoris
-Lectors de feeds
-Aplicacions ideals per a mòbils
-Per llegir després
-Quaderns digitals
-Escriptoris Virtuals
-Altres eines i recursos

Editions

Edition 1

Fri 21/05/21 (15:00-16:30h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 14/05/2021 to 08:30 h.
Edition 2

Thu 27/05/21 (10:00-11:30h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 20/05/2021 to 08:30 h.
Edition 3

Mon 07/06/21 (10:00-11:30h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 31/05/2021 to 08:30 h.
Edition 4

Mon 21/06/21 (15:00-16:30h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 14/06/2021 to 08:30 h.

General information

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Fri 21/05/21 (15:00-16:30h)
Duration: 1 session

Virtual classroom
Opening of registration 14/05/2021 to 08:30 h.
Modality:
Duration: 1 session
Price: This activity is free
Level: Basic
Theme: Itinerari 3: Introducció a Internet

Course ratings

Average
8.6

Lesson taught by

MARIA QUERALT

VELA GIRAL

Average
0

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Endreça les teves cerques a Internet - Aula Virtual: Edition 1

Fri 21/05/21 15:00-16:30h

Virtual classroom

Endreça les teves cerques a Internet - Aula Virtual: Edition 2

Thu 27/05/21 10:00-11:30h

Virtual classroom

Endreça les teves cerques a Internet - Aula Virtual: Edition 3

Mon 07/06/21 10:00-11:30h

Virtual classroom

Endreça les teves cerques a Internet - Aula Virtual: Edition 4

Mon 21/06/21 15:00-16:30h

Virtual classroom

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions