Basic
 

Disseny de patrons amb Inskscape (Multissessió) - Aula Virtual

En aquest taller es crearan patrons dissenyats digitalment. Per tal d'endinsar-se a Inkscape, un programa de disseny vectorial, Open Source i gratuït, es farà una part introductòria i una d'experimentació, on els usuaris podran dissenyar les seves propostes lliurement.

Specific goals | Temary

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en dos sesssions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic, abans de la primera sessió, un enllaç únic par a totes les sessions i les instruccions d'accés.


Objectius generals de l'activitat:

Apropar la tecnologia de fabricació digital amb un projecte creatiu, ràpid i simple.

Objectius específics de l'activitat:

- Familiaritzar-se amb les eines Open Source bàsiques per a la Fabricació Digital.

- Crear patrons tèxtils o altres elements gràfics amb els coneixements sobre la tecnologia open source utilitzada.

Temari

Primera sessió

1.Benvinguda i introducció al contingut que es tractarà.

2.Introducció al software, pràctica i dubtes dels usuaris
S'explicaran les eines bàsiques dins del software per tal de que els usuaris puguin experimentar.

3. Repte
Es presentarà un repte per tal que els usuaris puguin començar a pensar en el disseny dels elements que es realitzaran a la segona sessió.

Segona sessió

1.Introducció a la sessió i inici del disseny
Cada usuari presentarà la seva idea de disseny. El formador els anirà donant feedback, tenint en compte les característiques del procés de fabricació.

2.Disseny de l'objecte
Es començarà a dissenyar l'objecte, i resolent els dubtes que vagin sorgint.

3.Presentació de la peça final, pujada dels arxius i comentari del formador
Els usuaris penjaran els arxius a la plataforma i el formador els revisarà en viu per resoldre els possibles dubtes generals.

4.Conclusió final

Editions

Edition 1

Mon 26/04/21 (16:00-18:00h)

Tue 27/04/21 (16:00-18:00h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Places available: 14. Sign me up

General information

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Mon 26/04/21 (16:00-18:00h)
Tue 27/04/21 (16:00-18:00h)
Duration: 2 sessions

Virtual classroom
Modality:
Duration: 2 sessions
Price: This activity is free
Level: Basic
Theme: Fabricació Digital

Course ratings

Average
9

Lesson taught by

ALINA

MIERLUS

Average
0

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Disseny de patrons amb Inskscape (Multissessió) - Aula Virtual: Edition 1

Mon 26/04/21 16:00-18:00h

Virtual classroom

Tue 27/04/21 16:00-18:00h

Virtual classroom

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions