Basic
 

Assisteix a concerts, xerrades i més amb Youtube, Facebook i Instagram Live - Aula Virtual

En aquesta activitat coneixerem les oportunitats que ofereixen les xarxes socials per accedir a contingut audiovisual en directe o diferit, sent un nou canal de comunicació, sense moure¿ns de casa. Aprendrem a visitar i seguir els perfils a Instagram i Facebook de persones, grups o entitats que ens interessen i així veure en directe les seves aparicions: concerts de música, tallers virtuals, conferències, entrevistes...

Specific goals | Temary

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


Aprofita les xarxes socials per veure en directe o diferit contingut que ens ofereixen diversos grups, persones o entitats i sense moure¿ns de casa!

Objectiu general

Aprendre a cercar a Youtube, Facebook i Instagram, continguts audiovisuals en directe o en diferit que ens ofereixen diferents persones, grups o entitats que poden ser del nostre interès.

Objectius específics

-Conèixer a quines xarxes podem trobar contingut en directe o diferit
-Saber fer ús d'aquestes xarxes per reproduir contingut audiovisual en directe o diferit
-Aprendre a subscriure's a un esdeveniment en directe


Temari

-Conèixer quines xarxes ofereixen continguts en directe o diferit
-Aprendre a cercar continguts en directe
-Aprendre a subscriure's a continguts en directe
-Saber reproduir contingut en directe o diferit a Youtube
-Saber reproduir contingut en directe o diferit a Facebook
-Saber reproduir contingut en directe o diferit a Instagram
-Altres canals de reproducció

Editions

Edition 1

Wed 07/07/21 (10:00-11:30h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 30/06/2021 to 08:30 h.
Edition 2

Tue 14/09/21 (16:00-17:30h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 07/09/2021 to 08:30 h.

General information

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Wed 07/07/21 (10:00-11:30h)
Duration: 1 session

Virtual classroom
Opening of registration 30/06/2021 to 08:30 h.
Modality:
Duration: 1 session
Price: This activity is free
Level: Basic
Theme: Itinerari 3: Introducció a Internet

Course ratings

Average
9.09

Lesson taught by

LLUÍS

SENMARTI ARENILLAS

Average
0

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Assisteix a concerts, xerrades i més amb Youtube, Facebook i Instagram Live - Aula Virtual: Edition 1

Wed 07/07/21 10:00-11:30h

Virtual classroom

Assisteix a concerts, xerrades i més amb Youtube, Facebook i Instagram Live - Aula Virtual: Edition 2

Tue 14/09/21 16:00-17:30h

Virtual classroom

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions