Materclass: The digital challenge of companies: data, algorithms and trust

Description

Coneix com la transformació digital altera el nostre entorn i descobreix els reptes de les empreses per aconseguir avantatges competitius a partir de la confiança de la mà de Genís Roca

Specific goals

En aquesta masterclass tractarem com l'evolució digital està alterant no només els negocis sino també, i sobretot, la societat.

El més rellevant dels canvis que estem vivint ja no rau en la tecnologia, sino en els aspectes culturals i socials. Si fins ara parlàvem d'eficiència i qualitat, ara ja parlem de transparència i confiança. Els darrers 10 o 15 anys les empreses aconseguien avantatges competitius mercès a la tecnologia, però a partir d'ara els principals avantatges competitius vindran abans de l'ètica que no pas de l'enginyeria.

Tots els sectors d'activitat viren les seves estratègies de producte cap a servei, i el principal repte és aconseguir liderar relacions personalitzades en un context cada cop més global.
A la sessió tractarem quina ha estat l'evolució digital dels negocis, quina és la situació actual i quines les tendències, posant per tant més accent en els fets culturals que no pas els tècnics.

¿Actualment, quin és  el repte digital de les empreses?

En Genís Roca és antropòleg, expert en internet i president i soci fundador de Roca Salvatella, consultora especialitzada en transformació digital. Amb més de 25 anys d'experiència, es considera una de les 25 persones espanyoles més influents d'internet.

Edition 1

Onsite session

Thu 13/12/18 18:30-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places available: 13. Sign me up

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.


>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.


Qualsevol de les accions formatives de Cibernarium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l a
http://w144.bcn.cat/cibernarium/cat/accesUsuaris.do

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula


Extra activities

Masterclass

Next edition

Thu 13/12/18 18:30-20:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free Sign me up

Course ratings

Average
0.0

Lesson taught by

GENÍS

ROCA VERARD

Average
0.0

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Materclass: The digital challenge of companies: data, algorithms and trust: Edition 1

Onsite session

Thu 13/12/18 18:30-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions