Photoshop for beginners

Description

Conceptes inicials per treballar amb el programari professional estàndard de retoc fotogràfic. Practica com adaptar formats i resolucions, optimitzar per a web, anivellar i aplicar viratges, retocs facials, etc.

Specific goals

Aprèn els conceptes inicials per treballar amb el software professional estàndard de retoc fotogràfic.

En aquesta activitat ensenyarem, mitjançant exercicis pràctics i teòrics, com adaptar formats i resolucions, optimitzar per a web, anivellar i aplicar viratges estàndards per millorar imatges digitals (web o impressió) correctament.

També ensenyarem a realitzar retocs facials i viratges professionals fotogràfics (Mètode Rob Carr).

OBJECTIUS GENERALS

Conèixer l'entorn del programa i aprendre a utilitzar-lo de forma lògica, a fi d'adquirir les habilitats necessàries per treballar de manera autònoma i professional amb Photoshop.

Mitjançant exercicis pràctics i teòrics, aprendre com adaptar formats i resolucions, optimitzar per a web, anivellar i aplicar viratges estàndard i professionals amb imatges digitals (web o impressió).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

-Explicar la interfície de Photoshop i com configurar-la correctament.
-Explicar la teoria bàsica de mapes de bits i modes de color.
-Practicar els conceptes teòrics i pràctics relacionats amb la captura i l'edició d'imatges digitals, resolucions, canvis de grandària, capes i ajustaments de color (viratges bàsics).
-Aprendre a realitzar retocs facials i viratges professionals fotogràfics (Mètode Rob Carr).
-Aprendre els fluxes de treball de Photoshop, així com les diferents tècniques per a exportar correctament (imprimir i web).

Important: Per aprofitar l'activitat és recomanable tenir coneixements previs sobre fotografia digital i ús general de l'ordinador.

TEMARI

1. Què és Photoshop?
- La interfície, visualització, historial i navegació.
- La caixa d'eines i opcions.
- Perfils de color i preferències de Photoshop.

2. Els mapes de bits
- Propietats dels mapes de bits. Megapíxels.
- Mode de color RGB i CMYK.
- Canviar la resolució de la imatge. Ampliar, reduir i retallar la imatge.

3. Capes, canals i ajustaments de Color
- Treballar amb capes i canals.
- Ajustaments bàsics per millorar imatges amb l'eina Histograma (nivells, to i saturació, blanc i negre).

4. Retoc publicitari: Millores facials i Mètode Blanc i Negre Rob Carr.
- Mètodes professionals per millorar imatges amb les eines de clonació, filtres i ajustaments.
- Mètode professional per fer viratges a blanc i negre (Rob Carr)

5. Fluxos de treball i preparació d'arxius per impressió i web
- Tipus d'arxius: TIF, RAW, JPEG, PNG i PSD.

Edition 1

Onsite session

Wed 25/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Fri 27/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

No places.

Edition 2

Onsite session

Tue 08/10/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Thu 10/10/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 01/10/2019 to 08:30 h.

Edition 3

Onsite session

Mon 21/10/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Wed 23/10/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 14/10/2019 to 08:30 h.

Edition 4

Onsite session

Mon 04/11/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Wed 06/11/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 28/10/2019 to 08:30 h.

Edition 5

Onsite session

Tue 19/11/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Thu 21/11/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 12/11/2019 to 08:30 h.

Edition 6

Onsite session

Mon 02/12/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Wed 04/12/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 25/11/2019 to 08:30 h.

Edition 7

Onsite session

Tue 17/12/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Thu 19/12/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 10/12/2019 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Digital image and design

Next edition

Wed 25/09/19 16:00-19:00h

Fri 27/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

No places.

See more editions

Course ratings

Average
8.82

Lesson taught by

ALEJANDRO

TORRES MONTIEL

Average
9.15

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Photoshop for beginners: Edition 1

Onsite session

Wed 25/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Fri 27/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Photoshop for beginners: Edition 2

Onsite session

Tue 08/10/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Thu 10/10/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Photoshop for beginners: Edition 3

Onsite session

Mon 21/10/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Wed 23/10/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Photoshop for beginners: Edition 4

Onsite session

Mon 04/11/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Wed 06/11/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Photoshop for beginners: Edition 5

Onsite session

Tue 19/11/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Thu 21/11/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Photoshop for beginners: Edition 6

Onsite session

Mon 02/12/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Wed 04/12/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Photoshop for beginners: Edition 7

Onsite session

Tue 17/12/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Thu 19/12/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions