User experience: how to test your web project to improve usability

Description

Explicarem els mètodes d'avaluació de la usabilitat (test d'usuaris, analítica, test a/b¿) que poden realitzar-se en les diferents fases de conceptualització i creació d'un projecte digital.

Specific goals

- Comprendre la importància de la usabilitat en el procés de disseny d'interactius.

- Adquirir les nocions bàsiques de la disciplina.

- Conèixer les passes a seguir per a fer un test d'usuari amb pocs recursos, un test A/B i un test amb prototips.

- Comprendre la importància de treballar amb un Mínim Producte Viable (MPV) avui en dia.

- Resoldre problemes i dubtes reals de l'alumnat a través de les explicacions i les pràctiques.


TEMARI


1. Què és i per a què serveix la usabilitat

2. Els usuaris, l'objectiu de la usabilitat

3. Principis generals d'usabilitat (exemplificació)

4. Com fer un test d'usuaris (pràctica)

5. Com fer un test A/B (exemplicació)

6. La importància de construir i provar un MPV (exemplificació)

7. Recursos per ampliar informació

Edition 1

Onsite session

Wed 06/11/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 30/10/2019 to 08:30 h.

Edition 2

Onsite session

Wed 11/12/19 09:00-12:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 04/12/2019 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.


>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Web creation

Next edition

Wed 06/11/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

Opening of registration 30/10/2019 to 08:30 h.

See more editions

Course ratings

Average
9.19

Lesson taught by

ALEJANDRA

FERRER BROTONS

Average
9.55

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

User experience: how to test your web project to improve usability: Edition 1

Onsite session

Wed 06/11/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

User experience: how to test your web project to improve usability: Edition 2

Onsite session

Wed 11/12/19 09:00-12:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions