Improve your productivity (III). Organize and manage your time better

Description

Coneix i practica amb diferents eines online gratuïtes orientades a la gestió i control del temps, així com per a la millora de l'organització personal.

Specific goals

En aquesta activitat farem un recorregut per diferents eines online gratuïtes orientades a la gestió i control del temps, així com per a la millora de l'organització personal.
Per aquells treballadors que busquen reciclar-se i adquirir noves habilitats digitals, aquesta càpsula els pot donar una visió oberta i actualitzada de tot un seguit d'eines gratuïtes amb les que treballar de forma molt més àgil i descentralitzada, fent servir recursos al núvol.

Objectius de lactivitat:

Fer un recorregut sobre un conjunt d'eines 2.0 mostrant-ne exemples i casos d'ús, fortaleses i debilitats, a la vegada que es plantegen alternatives. Descobrir noves tendències i eines per a la gestió i organització del temps, tant a nivell personal com per a equips de treball. En aquesta activitat veurem com optimitzar processos o adaptar les eines a les nostres necessitats concretes, estalviant-nos un munt de temps en les nostres tasques professionals quotidianes.

Temari:

1. Introducció a les eines 2.0. Fortaleses i debilitats.
2. Crea i gestiona calendaris compartits.
3. Organitza't amb el correu i adapta'l a les teves necessitats.
4. Agilitza la lectura d'informació de fonts online.
5. Redueix temps en la presa de decisions.
6. Controla el temps que dediques a clients i projectes.
7. Eines i recursos relacionats.

Edition 1

Onsite session

Mon 16/09/19 10:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Registration closed.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Improve your productivity (III). Organize and manage your time better: Edition 1

Onsite session

Mon 16/09/19 10:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions