Youtube: video optimization and strategies to increase your audience

Description

El vídeo on line és un dels canals més impactants per a la promoció empresarial a la Xarxa. Descobreix què cal fer per aprofitar YouTube com a eina de comunicació i interacció amb els potencials clients.

Specific goals

El vídeo en línia és un dels mitjans més efectius per a la promoció empresarial a la Xarxa. Fidelitzar els nostres clients o potencials clients als nostres vídeos pot ser una bona estratègia de màrqueting.

Youtube s'ha convertit en una font de referència i informació, és la tercera pàgina més important del món i el segon cercador de la Xarxa. La quantitat de visites diàries que rep el portal i les característiques abans esmentades el converteixen en una plataforma de màrqueting online molt potent per donar a conèixer o reforçar marques, productes o serveis.

El consum de vídeos en línia no para d'augmentar i aquesta tendència encara no ha tocat sostre. A més a més s'ha de pensar que el vídeo online té un component viral, doncs, són els continguts que més s'envien i es recomanen perquè el seu consum és ràpid, fàcil i atractiu.

En aquesta activitat:

- Aprendrem a utilitzar de forma autònoma la interfície de Youtube.
- Coneixerem les passes a seguir per posicionar un vídeo a Youtube.
- Veurem què cal fer per aprofitar Youtube com a eina de comunicació amb els potencials clients.

TEMARI

1. El vídeo online, una tendència a l'alça
2. Portals i xarxes al voltant del vídeo
3.Youtube
- La plataforma
- Beneficis de tenir un canal corporatiu a Youtube
- El vídeo
- El canal
4. Com popularitzar el nostre vídeo
5. Medició de resultats
6. Posicionament a Youtube
7. Youtube com a eina de comunicació amb els potencials clients

Edition 1

Onsite session

Thu 26/09/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places available: 6. Sign me up

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Related content of Barcelona Activa Media Library

Youtube_optimització de vídeo i estratègies per guanyar audiència

Youtube_optimització de vídeo i estratègies per guanyar audiència (II)

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Marketing and communication

Next edition

Thu 26/09/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free Sign me up

Course ratings

Average
8.64

Lesson taught by

ALEJANDRA

FERRER BROTONS

Average
8.92

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Youtube: video optimization and strategies to increase your audience: Edition 1

Onsite session

Thu 26/09/19 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions