How to design the user experience of your website

Description

Learn how to organize, distribute and structure the information on the web, to facilitate the user's understanding in a simple and fast way.

Specific goals

L'experiència dusuari és una part fonamental del procés de disseny d'un projecte web i cal tenir-la present des de l'inici per aconseguir els resultats esperats. Aquesta activitat permet adquirir els coneixements bàsics i apropar-se a la metodologia emprada pels professionals de l'UX.

TEMARI
- Més enllà de la usabilitat: L'experiència d'usuari
- Metodologia del disseny centrat en lusuari i documentació generada
  - Estratègia
  - Abast
  - Estructura (Arquitectura de la informació)
  - Esquema
  - Superfície

Edition 1

Onsite session

Tue 17/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Registration closed.

Edition 2

Onsite session

Wed 02/10/19 10:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 25/09/2019 to 08:00 h.

Edition 3

Onsite session

Mon 04/11/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 28/10/2019 to 08:00 h.

Edition 4

Onsite session

Mon 09/12/19 09:00-12:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 02/12/2019 to 08:00 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Web creation

Next edition

Tue 17/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

Registration closed.

Next edition

Wed 02/10/19 10:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

Opening of registration 25/09/2019 to 08:00 h.

See more editions

Course ratings

Average
9.03

Lesson taught by

ALEJANDRA

FERRER BROTONS

Average
9.24

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

How to design the user experience of your website: Edition 1

Onsite session

Tue 17/09/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

How to design the user experience of your website: Edition 2

Onsite session

Wed 02/10/19 10:00-13:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

How to design the user experience of your website: Edition 3

Onsite session

Mon 04/11/19 16:00-19:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

How to design the user experience of your website: Edition 4

Onsite session

Mon 09/12/19 09:00-12:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions