Specialized
Face-to-face

Why that does not work. Challenge and solve problems in your digital marketing plan

Aquest és un curs/workshop, 30% teòric i 70% pràctica. La part conceptual tractarà d'estructurar el pla de màrqueting digital en 12 passos i resoldre cada un d'ells de forma progressiva. Sense ser consultoria, és una sessió ideal per ajustar accions.

Specific goals | Temary

- Entendre la importància dels conceptes d'estratègica i tàctica
- Comprendre la relació entre objectius i accions
- Saber gestionar recursos
- Mesurar i actuar per quadres de comandament


TEMARI

** Cada apartat del temari té un exercici pràctic final.

1. Meta de Pla de negoci
2. Contrast amb recusos
3. Meta de Pla de màrqueting
4. Contrast amb Meta de Pla de negocis
5. Contrast amb demanda, target i competència
6. Meta de pla de màrqueting digital
7. Contrast amb l'objectiu del pla de màrqueting
8. Buyer Persona
9. DAFO amb contrast
10. DAFO Creuat i apostes estratègiques
11. Interpretació d'objectius estratègics
12. Definició de KPI, quotes i semàfors
13. Protocols de gestió, estil i crisi
14. Estratègia de continguts
15. Calendari d'accions
16. Quadre de comandament
17. Eines
18. Pràctica final


RECOMANACIÓ

Es recomana haver assistit a les sessions de Dissenya el pla de Social Media de la teva empresa, tenir algun coneixement de màrqueting o planificació i tenir un projecte real per mesurar mètriques vàlides. També és recomanable haver fet la càpsula de KPI vàlides per al teu pla de Màrqueting Digital.

Editions

Edition 1

Onsite session

Thu 30/01/20 (16:00-20:00h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Places available: 16. Sign me up
Edition 2

Onsite session

Mon 24/02/20 (16:00-20:00h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Opening of registration 17/02/2020 to 08:30 h.
Edition 3

Onsite session

Tue 31/03/20 (16:00-20:00h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Opening of registration 24/03/2020 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Thu 30/01/20 (16:00-20:00h)
Duration: 1 session

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Modality: Face-to-face
Duration: 1 session
Price: This activity is free
Level: Specialized
Theme: Marketing and communication

Course ratings

Average
0

Lesson taught by

ARMANDO

LIUSSI DEPAOLI

Average
0

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Why that does not work. Challenge and solve problems in your digital marketing plan: Edition 1

Onsite session

Thu 30/01/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Why that does not work. Challenge and solve problems in your digital marketing plan: Edition 2

Onsite session

Mon 24/02/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Why that does not work. Challenge and solve problems in your digital marketing plan: Edition 3

Onsite session

Tue 31/03/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions