Specialized
Face-to-face

The hiring of CRM or ERP software: Keys to drafting a good contract

La contractació d'un sistema de gestió de la relació amb clients (CRM), o de Planificació de Recursos Empresarials (ERP), suposa una inversió econòmica molt important per a moltes empreses i autònoms. Definir què és el que s'està contractant, quines funcionalitats incorpora el programa, quins serveis addicionals poden contractar-se, fins a on arriba la responsabilitat del fabricant/proveïdor, resulta clau per tal d'evitar conflictes.

Specific goals | Temary

OBJECTIUS:

- Aprendre a identificar els riscos legals que pot comportar la contractació dun programa a mida.

- Saber què cal exigir durant la fase pre-contractual.

- Aprendre a diferenciar entre un proveïdor que ofereix garanties legals idònies i el que no ho fa.

- Conèixer quines obligacions i garanties no es poden excloure contractualment respecte a la responsabilitat del proveïdor; criteris aplicats pels tribunals de justícia en aquests casos, etc.


TEMARI:


INTRODUCCIÓ

- Concepte de software i desenvolupament a mida.

- Llicència o cessió de titularitat.

- La fase pre-contractual.

- Informació a subministrar pel proveïdor.

- Informació a subministrar pel client.

- Anàlisis funcional o document d'especificacions.

- Conseqüències de la falta d'informació. Podríem anular el contracte?

- Què incloure dins del Contracte.

- Objecte.

- Obligacions de cada Part.

- Fases de desenvolupament.

- Preu i formes de pagament.

- Calendari amb dates d'entrega.

- Procediment d¿acceptació dels desenvolupaments contractats.

- Entrega defectuosa o amb retard.

- Drets de propietat intel·lectual.

- Serveis de manteniment/suport. Importància dels SOW.

- Service Level Agreement i penalitzacions.

- Responsabilitat.

- Protecció de dades.

- Resolució anticipada del contracte per qualsevol de les parts.

- Gestió dels conflictes.

- Cas pràctic: redacció d'un model de contracte.

Editions

Edition 1

Onsite session

Mon 27/01/20 (09:30-12:30h)

Cibernàrium-MediaTic

C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places available: 19. Sign me up
Edition 2

Onsite session

Wed 19/02/20 (15:30-18:30h)

Cibernàrium-MediaTic

C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Opening of registration 12/02/2020 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Mon 27/01/20 (09:30-12:30h)
Duration: 1 session

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er
Barcelona
Modality: Face-to-face
Duration: 1 session
Price: This activity is free
Level: Specialized
Theme: Business and company

Course ratings

Average
0

Lesson taught by

CARLES

GARCIA BERNED

Average
0

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

The hiring of CRM or ERP software: Keys to drafting a good contract: Edition 1

Onsite session

Mon 27/01/20 09:30-12:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

The hiring of CRM or ERP software: Keys to drafting a good contract: Edition 2

Onsite session

Wed 19/02/20 15:30-18:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions